Hóa chất Javen công nghiệp ứng dụng và nơi cung cấp giá tốt nhất

Javen hay còn gọi là nước Javen công nghiệp – là loại hỗn hợp khí sục Cl2 dư vào dung dịch NaOH. Nước Javen là hỗn hợp hai muối NaCl và NaClO; trong đó với muối NaClO có tính oxi hóa rất mạnh, bởi vậy nước Javen có tính tẩy màu và sát trùng. Trong quá trình sử dụng Javen con người thường dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy và tẩy uế chuồng trại vệ sinh. Với muối NaClO – muối của axit yếu Hipocloro, dễ dàng tác dụng với CO2 trong không khí giúp tạo ra axit hipocloro với tính oxi hóa mạnh.

Với công thức cậu tạo phần tử NaClO, thì nước Javen luôn có tính tẩy màu bởi nó chứa NaClO, cũng tương tự như: HclO, NaClO với tính oxi hóa khá mạnh nên dễ dàng phá vỡ các sắc tố màu sắc của các chất trong đó. Bởi vậy, nước Javen luôn được sử dụng làm thuốc tẩy trắng trong công nghiệp cũng như trong các hộ gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *