CÔNG TY TNHH TÀI PHÁT NAM ĐỊNH được thành lập tháng 10 năm 2020, là doanh nghiệp hàng đầu Nam Định hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hóa chất phục vụ các ngành công nghiệp và môi trường, thiết kế-thi công xây lắp các dự án môi trường, vận hành thuê trạm xử lý nước thải.

– Website: https://hoachattaiphat.com/

– Facebook fanpage: https://www.facebook.com/100620981868574/

– Điện thoại: 0981 664 833

QUY MÔ CÔNG TY:

Văn phòng Đại diện tại Nam Định.

– Khách hàng tại Việt Nam: 80% khách hàng là doanh nghiệp

* HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊU CHUẨN:

– Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001: 2015

– Hệ thống quản lý môi trường: ISO 14001: 2015

– Kaizen, 5S.

* THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚNG TÔI:

Trí tuệ là Trọng tâm, An toàn là Trọng yếu, Con người là Trọng điểm